Program konference

8:30 – 9:00
Registrace.
9:00 – 9:10
Úvodní slovo.
Ing. Antonín Pačes, předseda představenstva, EXCON, a.s.
Ing. Kateřina Čapková, místopředseda představenstva a výkonný ředitel, EXCON, a.s.
9:10 – 9:40
COINCIDENTIA OPPOSITORUM.
prof. Ing. arch. Mirko Baum
9:40 – 10:00
Nové trendy v oblasti povrchových úprav ocelových konstrukcí nátěrovými hmotami se zaměřením na jejich výsledný vzhled [PDF]
Dalibor Fiala, Hempel (Czech Republic) s.r.o.
10:00 – 10:30
Předpjaté ocelové konstrukce. Technologie, ekonomie, nová konstrukční schémata. [PDF]
Ing. Vladimír Janata, CSc., EXCON, a.s.
10:30 – 10:50
Nezapomínejme na ocel - ocelové konstrukce nové generace dávají architektuře dneška možnosti, o kterých mohli tvůrci před dvaceti roky pouze snít.
Ing. arch. Josef Pleskot
10:50 – 11:10
Přestávka s občerstvením.
11:10 – 11:30
Ocelové konstrukce z hlediska požární odolnosti. Jak lze elegantně vyhovět požárním předpisům a zároveň využít předností ocelových konstrukcí. [PDF]
Ing. Petr Kyzlík, Ph.D., EXCON, a.s.
Ing. Jindřich Beran, EXCON, a.s.
11:30 – 12:00
Rekonstrukce historických ocelových konstrukcí. [PDF]
Ing. Miloslav Lukeš, EXCON, a.s.
12:00 – 12:20
Ocelové konstrukce jako nosný systém i architektonický výraz na realizovaných stavbách.
Ing. arch. Václav Aulický
12:20 – 12:40
Chyby v projektech, realizaci, kontrola a údržba ocelových konstrukcí.
Ing. Jindřich Syrovátka, EXCON, a.s.
12:40 – 14:00
Oběd
14:00 – 14:20
Ocelové konstrukce a membrány. [PDF]
Ing. David Jermoljev, Ph.D., EXCON, a.s.
14:20 – 14:40
Synergie ocelových a betonových konstrukcí. [PDF]
Ing. Vladimír Janata, CSc., EXCON, a.s.
14:40 – 15:10
Současné trendy a možnosti výroby a montáže ocelových konstrukcí.
Ing. Dalibor Gregor, Ph.D., EXCON, a.s.
15:10 – 16:00
Závěrečná diskuze, občerstvení.

Moderátor konference: Ing. Vladimír Janata, CSc.

Odborné příspěvky jednotlivých přednášejících budou vystaveny na stránkách konference, nebo budou zaslány na vyžádání po konferenci. Žádosti o zaslání přednášek směřujte na e-mail frysova@excon.cz.

Program v PDF