Možnosti dnešní generace ocelových konstrukcí pravděpodobně nejsou zdaleka vyčerpány. Pokud bude architektura i nadále toužit po lehkých vzdušných stavbách na hranici levitace, může jich dosáhnout jen s použitím oceli.

Ing. arch. Josef Pleskot

Ocel se chová jako živý organismus. Jemná vibrace napětí protichůdných, vzájemně se vylučujících sil je něco, co člověku přibližuje nejen konstrukci samu, ale i tajemství hmoty vůbec. I ta koneckonců není ničím jiným, než vířením pozitivně a negativně nabitých částic. Nikolaus von Kues (1401 - 1464) to popsal výrazem coincidentia oppositorum, když se pokoušel pochopit a vysvětlit Boha.

prof. Ing. arch. Mirko Baum

Možnosti dnešní generace ocelových konstrukcí pravděpodobně nejsou zdaleka vyčerpány. Pokud bude architektura i nadále toužit po lehkých vzdušných stavbách na hranici levitace, může jich dosáhnout jen s použitím oceli.

Ing. arch. Josef Pleskot

Ocel se chová jako živý organismus. Jemná vibrace napětí protichůdných, vzájemně se vylučujících sil je něco, co člověku přibližuje nejen konstrukci samu, ale i tajemství hmoty vůbec. I ta koneckonců není ničím jiným, než vířením pozitivně a negativně nabitých částic. Nikolaus von Kues (1401 - 1464) to popsal výrazem coincidentia oppositorum, když se pokoušel pochopit a vysvětlit Boha.

prof. Ing. arch. Mirko Baum

Cíle konference

Ocelové konstrukce jsou významným prvkem v architektuře. Existuje mnoho neopodstatněných předsudků, které použití ocelových konstrukcí ve stavebnictví diskriminují, a to zejména v oblasti požární odolnosti a antikorozní ochrany. Cílem konference je ukázat jednoduchá a efektivní řešení této problematiky a představit současné možnosti oboru.

Budou představeny nové technologie, ke kterým patří například předpínání ocelových konstrukcí. Nové technologie mají pozitivní dopady na ekonomiku staveb a přinášejí zcela nové koncepce statického řešení zajímavé právě z pohledu architekta.

Dále budou uvedeny příklady rekonstrukcí historických ocelových konstrukcí, kombinace oceli a betonu a kombinace ocelových konstrukcí a membrán.

Těšíme se, že konference bude fórem výměny názorů architektů a odborníků v oboru ocelových konstrukcí.

Rámcový program konference

Historické a současné ocelové konstrukce.

Předpjaté ocelové konstrukce. Technologie, ekonomie, nová konstrukční schémata.

Ocelové konstrukce z hlediska požární odolnosti. Jak lze elegantně vyhovět požárním předpisům a zároveň využít předností ocelových konstrukcí.

Rekonstrukce historických ocelových konstrukcí.

Současná úroveň korozní ochrany konstrukcí.

Ocelové konstrukce a membrány.

Synergie ocelových a betonových konstrukcí.

Současné trendy a možnosti výroby a montáže ocelových konstrukcí.

Pozvaní přednášející architekti
prof. Ing. arch. Mirko Baum
Ing. arch. Josef Pleskot
Ing. arch. Václav Aulický

Bližší informace

15. 11. 2018, od 9.00 hod.
Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 945/33, Praha 9 - Vysočany

Odborný garant
Ing. Vladimír Janata, CSc.
+420 737 270 530
e-mail: janata@excon.cz

Organizační informace
Ivana Fryšová
+420 737 270 401,
e-mail: frysova@excon.cz
www.excon.cz

Program

Registrace na konferenci Ocelové konstrukce ve službách architektury jsou z důvodu naplněné kapacity uzavřeny.